4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126
4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126

$194,995

4242 NW 2nd St #913, Miami, FL, 33126

13
Courtesy of: BBM Realty LLC